La quarta convocatòria de les beques Starting Grants del Consell Europeu de Recerca (ERC en les seves sigles angleses), corresponent a 2011, ha concedit aquests prestigiosos ajuts a 480 investigadors de tot Europa.

25 d’aquests Starting Grants desenvolupen els seus projectes de recerca a l’Estat espanyol, dels quals 8 són investigadors que pertanyen a centres de recerca i universitats catalanes. En concret, 6 investiguen a centres CERCA de la Generalitat de Catalunya (3 a l’Institut Català d’Investigació Química –ICIQ-, 2 a l’Institut de Ciències Fotòniques –ICFO-, i 1 a l’Institut Català de Nanotecnologia –ICN-), i 2 a universitats (Universitat Autònoma de Barcelona –UAB- i Universitat de Girona –UdG-). Del total de vuit, tres són investigadors amb contracte de l’Intitució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

Els Starting Grants de Catalunya representen enguany un 2% del total europeu i un 32% del total estatal. L’àmbit d’investigació dominant és la física i l’enginyeria, amb 7 dels 8 Starting Grants concedits a Catalunya, corresponent 1 a les ciències de la vida.

Les convocatòries Starting Grants de l’ERC financen els millors projectes de recerca de joves investigadors (la mitjana d’edat ha estat de 37 anys el 2011) a nivell europeu i comptem amb una dotació mitjana per projecte d’1,5 a 2 milions d’euros. Amb aquests últims resultats són 44 els investigadors catalans que han obtingut ajuts Starting Grants des del 2007, any de la seva primera edició (26 de centres CERCA, 16 d’universitats catalanes i 2 del CSIC). Del total de 44 investigadors, 18 desenvolupen les seves tasques als centres i universitats catalanes acontractes ICREA.

Aquest any, el investigador de la UAB guanyador d’aquesta beca ha estat Armando Emeterio del Río Hernández.

Data d’elaboració: 12/09/2011
Font i fotografia: noticia premsa Gencat,09/09/2011