Un equip interdisciplinari en què ha participat l’ICTA-UAB ha dissenyat un nou punt verd amb criteris sostenibles. Pretén servir de referent per als propers equipaments municipals que es construiran a la ciutat de Barcelona.


La regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs, i el regidor de Medi Ambient i Serveis Urbans, Joan Puigdollers, han presentat aquest matí el nou punt verd del Parc de la Barceloneta. Aquest nou punt verd s’incorpora a la xarxa d’equipaments ambientals de la ciutat de Barcelona per donar servei als ciutadans de la Barceloneta, amb una nova estructura que busca la interacció dels usuaris i que suma esforços amb l’equipament municipal veí, la Fàbrica del Sol.

L’equipament ha estat dissenyat per un equip multidisciplinari format per investigadors de l’ICTA-UAB i de l’empresa Inèdit, spin-off de la UAB al Parc de Recerca UAB, juntament amb Pich Aguilera Arquitectes, Antoni Solanas i Gerona Group. Aquest nou punt verd per al barri de la Barceloneta pretén servir de referent per als propers equipaments municipals que es construiran a la ciutat de Barcelona.

Per al disseny i desenvolupament de les solucions arquitectòniques i constructives que defineixen el Punt Verd de la Barceloneta s’han aplicat diferents requeriments: solucionar els espais i elements de la instal·lació perquè siguin comunicatius en sí mateixos; crear unes instal·lacions pedagògiques que afavoreixen una interacció amb els usuaris; definir un funcionament del punt verd clar i simple, tot separant el fluxos d’entrada i sortida de residus; integrar l’equipament en el seu entorn, des d’un punt de vista operatiu i social; i construir un equipament coherent amb els valors que es pretén comunicar al ciutadà.

Altres aspectes que els investigadors han considerat molt importants són la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient, tant en el disseny com en els materials emprats per a la seva construcció, així com el missatge didàctic que es pretén comunicar als usuaris. Les principals premisses ambientals han estat utilitzar materials de baix impacte ambiental en els pupitres de recollida de residus i en la coberta de l’equipament;  recollir aigües pluvials per cobrir part de les necessitats d’hídriques de l’equipament; aprofitar els recursos solars tant per a la producció d’aigua calenta sanitària com per a la il·luminació de l’espai, disminuint les necessitats energètiques; i, per últim, integrar la vegetació en el perímetre del punt verd, tot creant un microclima intern i fixant gasos i partícules.