Lluís Tort i Glòria González, vicerector de Projectes Estratègics i de Planificació i vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat respectivament, han inaugurat l’espai UAB Emprèn, unes instal·lacions que permetran als estudiants i titulats de la Universitat gaudir d’un espai de treball on desenvolupar les seves iniciatives innovadores.

“Aquest espai neix amb la voluntat d’ajudar els estudiants a millorar les seves habilitats i actituds emprenedores i acompanyar-los en el procés de desenvolupar les idees que tinguin i amb les quals puguin aportar valor afegit a la societat, tant en termes econòmics com socials. I també per organitzar diferents accions formatives i de sensibilització que els capaciti per afrontar amb èxit la seva vida professional”, ha declarat Glòria González en la seva presentació.

La vicerectora ha destacat igualment l’objectiu de fomentar en el nou espai el treball en equip d’alumnes de diferents àmbits de coneixement i ha animat les facultats i escoles a potenciar aquesta interacció i a participar en les iniciatives que s’hi organitzin.

La inauguració del nou espai s’emmarca en el Programa UAB Emprèn, posat en marxa per la Universitat com a part de les línies estratègiques del Vicerectorat de Qualitat, Docència i Ocupabilitat. El Programa agrupa totes les accions d’emprenedoria que es porten a terme al campus i té com a objectiu impulsar les actituds generadores d’idees i projectes de negoci de tots els membres de la comunitat universitària.

“Amb el Programa UAB Emprèn i aquest nou espai l’equip de govern dóna una pas endavant important en el seu compromís de potenciar l’ocupabilitat i contribuir a generar nous llocs de treball en la societat”, ha manifestat Lluís Tort.

Font: web UAB