La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va presentar el programa Ortelius, un nou espai de reconeixement acadèmic on la UAB farà de pont entre universitats d’Àsia oriental i d’Amèrica Llatina, en un projecte comú que aspira a ser la línia de comunicació entre totes els centres participants d’aquests continents. Es tracta d’una plataforma per compartir i dissenyar programes conjunts, tant d’estudis de grau com de postgrau.

El programa Ortelius vol ser un pont que permeti la mobilitat d’estudiants i professors que participin en programes d’universitats allunyades entre elles però que desitgen compartir els objectius i continguts d’una oferta àmplia i atractiva de matèries acadèmiques.

L’objectiu del programa Ortelius és el disseny de dobles i múltiples titulacions tant de grau com de màster que fomentin la mobilitat d’estudiants, professors i investigador, així com del personal administratiu, entre les universitats implicades.

La promoció i impuls de dobles titulacions de grau i màster ha de facilitar també l’establiment, en el futur, de programes de doctorat compartits i basats en camps de recerca d’interès comú entre les universitats participants. Els joves investigadors en formació promouran associacions actives, treball en xarxa i col·laboracions a llarg termini entre grups de recerca de la UAB, d’Àsia i d’Amèrica Llatina.

Ortelius serà també una oportunitat per crear programes de doctorat en col·laboració amb empreses d’aquestes àrees geogràfiques que donin suport a la innovació i a l’intercanvi de coneixement.

A més d’establir acords de reciprocitat entre universitats, una de les propostes inherents al projecte és aconseguir que les institucions i els sectors empresarials de cada país compromesos amb la millora en l’educació superior i l’atracció de talent aportin subvencions i beques al programa Ortelius, una iniciativa social que necessita ser recolzada per persones i institucions que són conscients de que la tasca principal de les universitats és crear capital humà.

El programa Erasmus de foment de la mobilitat d’estudiants entre universitats europees ha estat reconegut mundialment pel seu èxit. El programa Ortelius té la intenció d’anar un pas més enllà en el reconeixement acadèmic de la mobilitat mitjançant la creació de titulacions dobles o múltiples.

Ortelius implicarà un augment de la visibilitat internacional tant de la UAB com de les institucions participants i proporcionarà un valor afegit al currículum dels alumnes que participaran en el programa.

Data d’elaboració: 20/12/2011
Font i fotografia de Portalexcellence.cat, 14/12/2011