Un article publicat a l’International Journal of Life Cycle Assessment ha posat de manifest la importància de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el marc dels estudis ambientals que apliquen la metodologia d’Anàlisi de Cicle de Vida. Aquesta metodologia permet el càlcul dels impactes ambientals, com ara les emissions de CO2, de productes, serveis o processos des de l’extracció de matèries primeres, passant per les fases productives, transport i ús i acabant amb la gestió final dels residus. 

D’acord a la publicació de Hou et al. (2015) “Mapping the scientific research on life cycle assessment: a bibliometric analysis”, la UAB es troba a la posició número 7 del rànquing mundial dins del top 30 dels centres que més publiquen en temes d’Anàlisi de Cicle de Vida. A la UAB, el grup de referència en aquest camp, així com de l’ecologia industrial, és el grup de recerca Sostenipra. El grup aplega investigadors del Departament d’Enginyeria Química, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, així com de l’IRTA i de l’empresa Inèdit Innovació. 

Cal destacar que Espanya és el segon país amb més publicacions (472) en el període 1998-2013 i amb més col·laboracions amb altres centres internacionals, després dels Estats Units, que ocupen el primer lloc amb 1231 publicacions sobre Anàlisi del Cicle de Vida. L’article destaca que la Universitat de Santiago de Compostel·la, l’Imperial College de Ciència, Tecnologia i Medicina de Londres, així com la Universitat Rovira i Virgili, estan totes en forta connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Els primers centres del rànquing són la Technology University of Denmark, la University of California Berkeley (USA), la University of Tokyo (Japó), la University of Michigan (USA) i l’ETH (Suïssa). La Universitat de Santiago de Compostela n’ocupa la sisena posició, i la UAB la setena, just per davant de la Universitat Rovira i Virgili, que n’ocupa la vuitena posició de rànquing. 

Així doncs, aquestes dades ubiquen la UAB dins el mapa mundial d’investigació en temes ambientals i d’enginyeria dedicats a la implementació de l’Anàlisi del Cicle de Vida. El grup de recerca Sostenipra ha liderat a nivell mundial la implementació de la metodologia d’ecodisseny i compta amb una eina específica traduïda al francès, anglès i espanyol.

Més informació:

Mapping the scientific research on life cycle assessment: a bibliometric analysis

Font: web de l’UAB