L’Associació Catalana de Tecnologia (ACTec) s’ha traslladat al Parc Tecnològic del Vallès (PTV). L’ ACTec té com a missió la  contribució a la promoció de la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+i) a través de la col·laboració efectiva entre els agents tecnològics i la indústria. 

L’entitat agrupa 15 centres i agents tecnològics que es dediquen preferentment a la generació i transferència de tecnologia a tot el teixit productiu, en sectors tan diversos com l’automoció i el transport, l’alimentació, la salut, l’electrònica, el sector farmacèutic, la pell, la química, les TICs, la construcció, el tèxtil, el forestal, el medi ambient i l’energia o la seguretat i defensa.

L’Associació opera com a promotora de la creació de coneixement per tal de valoritzar l’experiència conjunta dels seus agents tecnològics i posar-la al servei del teixit empresarial, actuant com a estructura patronal del sector emergent de la transferència tecnològica a Catalunya, amb la voluntat de crear un espai comú on desenvolupar les sinergies i abordar les problemàtiques pròpies dels agents d’innovació del sistema català.

Amb la ubicació de la seu operativa al PTV, l’ACTec espera facilitar encara més la interrelació entre tots els seus associats, des d’aquest nou punt d’encontre de fàcil accés des de qualsevol indret del territori català.

Font: http://www.ptv.cat/index.php/ca/noticies/1166-la-actec-traslada-su-sede-operativa-al-parc-tecnologic-del-valles