Els alts executius prediquen amb l’exemple en l’adopció de les xarxes socials. Espanya és el país europeu en el qual més s’usen les eines socials en empreses d’alt nivell.

En contra de la creença més popular, l’ús de les eines socials en el treball està impulsat per una generació d’empleats amb un perfil més alt que per un perfil més junior. Així ho demostren els resultats del major estudi a nivell europeu sobre aquesta temàtica desenvolupat per Millward Brown per Google.

L’estudi desvetlla que els executius sènior utilitzen les eines socials més sovint que les generacions més joves. De fet, tres quartes parts dels enquestats (71%) les utilitzen almenys una vegada per setmana, enfront de la meitat (49%) dels enquestats amb perfils més junior.

L’estudi, en el qual s’ha entrevistat a més de 2.700 professionals a Espanya, Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Països Baixos i Suècia, pretén entendre com s’utilitzen les eines socials en les empreses. Tres quartes parts dels executius d’alt nivell enquestats, han apuntat que les eines socials canviaran la seva estratègia de negoci i confirmen que ja han pogut millorar els següents aspectes en la seva empresa:
– Conjuminar idees i suggeriments d’un equip geogràficament dispers (79%)
– Increment de la productivitat (76%)
– Possibilitat de trobar informació, persones i personal qualificat amb major rapidesa (72%)

 La professora Sandra Sieber, experta en l’impacte de les tecnologies d’informació i comunicació en organitzacions i en el treball individual, comenta: “És interessant que les troballes apuntin al fet que els directius són els que estan fent major ús de les eines socials. Això implica que podrem veure aviat un efecte de “cascada” cap avall, perquè els treballadors més junior, que normalment ja coneixen bé el potencial de les eines, sens dubte seguiran. El punt d’inflexió per a l’adopció massiva en una empresa pot venir quan els que no estiguin a les xarxes socials vegin que no formen part d’alguna cosa gran”.

El 69% dels enquestats en tota Europa pensa que les empreses que utilitzen les xarxes socials creixeran més ràpid que aquelles que les ignorin, i un 45% afirma que les empreses que no apostin pels mitjans socials no sobreviuran.

L’estudi també demostra que els negocis amb alt nivell de creixement són els més propensos a utilitzar les eines socials per aconseguir encara més èxits en els seus negocis. El 81% dels professionals en empreses d’alt nivell de creixement i que utilitzen eines socials afirma que aquestes els han ajudat a créixer. Un 80% assenyala que aquestes mateixes eines els han ajudat a millorar la manera en la qual els equips col·laboren i comparteixen coneixements entre si. Un 66% està utilitzant eines socials per millorar la productivitat i el 59%, per millorar els resultats de negoci, tals com les vendes i captar i mantenir clients. 

Font i fotografia: notícia de www.equiposytalento.com 16/05/2012