CARHUS Plus+ és un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional.

Aquest projecte, desenvolupat per l’AGAUR a proposta de la Direcció General de Recerca, es presenta amb la finalitat de contribuir a l’avaluació de la recerca que es duu a terme en el sistema científic i universitari català amb la màxima objectivitat. S’ha presentat ara Carhus Plus+ 2010, una vegada sotmès a un procés de revisió durant el darrer any.

Respecte a la darrera versió, s’han inclòs alguns nous títols, i també s’han esmenat alguns errors de classificació en algunes revistes, com a conseqüència del càlcul dels paràmetres considerats.

Així doncs, en data de 20 d’octubre de 2011 s’han publicat la versió definitiva de Carhus Plus 2010, que substitueix l’anterior revisió de 29 de desembre del 2010. Cliqueu aquí per a més informació.

 

Font i fotografia: notícia premsa Gencat, 04/11/2011