Cerdanyola Mentoring t’ofereix beneficiar-te de l’experiència, el recolzament tècnic d’una persona experta i acompanyar el teu negoci.

Cerdanyola Mentoring és un programa del Servei de Promoció Econòmica de Cerdanyola que ofereix l’ajuda i l’acompanyament directe de persones autònomes i microempreses, especialment en les primeres fases de la vida del negoci i/o quan necessita suport per consolidar l’activitat econòmica. El nostre objectiu és ajudar a la supervivència de les empreses de nova creació i afavorir el creixement econòmic.

El programa no té cap cost econòmic per als participants i és per aquest motiu que s’exigeix un compromís d’implicació i seguiment per part de les persones beneficiaries en l’aprofitament dels recursos.

El procés de mentoratge s’articula combinant les sessions on-line amb les presencials. Tenen una durada d’entre una i vàries hores a la setmana (amb flexibilitat i adaptació per les dues parts), al llarg d’un mínim de 3 mesos i fins a 1 any, en funció de les necessitats de la persona empresària.

Els beneficis en la persona participant són molt més efectius i eficients que la formació tradicional ( el mentoring és una especialitat formativa a mida de la persona participant i en el marc d’una relació bilateral ) i eminentment pràctica. Facilita establir relacions professionals de gran valor.

El camí de l’emprenedor pot ser difícil a vegades i comptar amb algú que ens pugui comprendre i facilitar un acompanyament, des de la seva experiència, en els moments més complicats té una gran vàlua.

Ja és possible demanar una entrevista per tal de ser seleccionat, sol·licitant cita prèvia a l’Oficina de Promoció Empresarial (OPE) de Cerdanyola del Vallès a la seva web www.cerdanyola.cat/ope , o bé trucant al 935 808 888, o demanant participar mitjançant el correu electrònic mailto:ope@cerdanyola.cat.

(*) L’Oficina de Promoció Empresarial (OPE) de Cerdanyola del Vallès es troba físicament al carrer de Lluís Companys, 1, a la mateixa oficina del Servei d’Urbanisme