L’entitat, que aplega institucions, centres de coneixement i recerca, empreses i sindicats –entre elles l’Ajuntament de Cerdanyola, la UAB o el Parc Alba-, vol contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya, en col∙laboració amb les universitats públiques i privades, que pretén unir el talent universitari i l’experiència empresarial per tal d’impulsar l’economia i la innovació al territori.

Per aconseguir-ho s’ofereix l’oportunitat de realitzar projectes de recerca estratègics d’una empresa en col∙laboració amb una universitat o centre de recerca, on el doctorand/a desenvoluparà la seva formació investigadora i serà objecte d’una tesi doctoral.

En aquet sentit, gràcies a la col∙laboració del Barcelona Nanotechnology Cluster Bellaterra, -la major concentració d’infraestructures i investigadors de l’àmbit de la nanociència i la nanotecnologia a Espanya, amb la intervenció especial del Centre d’Excel∙lència Severo Ochoa, l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)- i l’Associació Àmbit B30 han treballat conjuntament per a promocionar els Doctorats Industrials en Nanotecnologia.

La Nanotecnologia abasta molts camps, com poden ser el de física, química, biología o enginyeria, donant solucions innovadores a molts problemes de la societat, com les tecnologies de la comunicació, la producció i l’emmagatzematge d’energia, nous materials, la producció industrial a escala nanomètrica, medi ambient o seguretat entre d’altres. Tots àmbits d’interès social, que necessiten de professionals degudament capacitats per a aquest sector nou i en expansió.

L’associació Àmbit B30 està formada per empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions empresarials i sindicals i governs de 23 municipis que volen impulsar de forma col·lectiva tota la zona industrial i tecnològica que es concentra en els 50 quilòmetres de la B30 que van des de Martorell fins La Roca.

Font: web Cerdanyola.info