El nombre d’aturats a Cerdanyola ha augmentat en el darrer mes de setembre en 8 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.399 cerdanyolencs sense feina, 8 persones més que en el darrer mes d’agost (un augment percentual del +0,18%) i una disminució de -407 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-8,47%). 

Tot i que l’augment de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 14,35%, sent la del Vallès Occidental del 16,32%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa amb 77.294 aturats, una disminució de 52 persones si ho comparem respecte al mes de d’agost.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 21.981 aturats i Sabadell amb 18.443 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 7.306 seguit de Cerdanyola, amb 4.399; i de Sant Cugat, amb 3.938. Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 12 aturats i Rellinars amb 67.

Catalunya ha registrat un augment de l’atur de 4.196 persones durant el mes de setembre, el que representa un augment del +0,70% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 575.812, que implica una disminució de 45.099 persones (-7,26%) respecte del mes de setembre de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 19.720 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.447.650, un +0,45% més que durant el mes d’agost i un -5,86% si ho comparem amb l’any passat.