La xifra de l’atur a Cerdanyola del Vallès corresponent al mes de maig s’ha situat en 2.135 persones. Tenint en compte la variació anual de les dades d’atur, el descens entre maig de 2022 i maig de 2023 se situa en 113 persones , un 5% menys.

Analitzant les dades de la comarca veiem que la taxa d’atur a Cerdanyola està per sota a la del Vallès Occidental, amb un 7,8%. La nostra ciutat està entre els 17 municipis amb una taxa d’atur inferior a la comarcal que és del 9,6%  (44.426 persones aturades al mes de d’abril).

 

Si ens centrem en la taxa d’atur de les poblacions de més de 50.000 habitants, Cerdanyola té la taxa d’atur més baixa de tota la comarca després de Sant Cugat (5,2%), i en tercer, quart i cinquè lloc se situen Sabadell, Rubí i Terrassa, amb una taxa d’atur del 10,8%, 10,8% i 11.3% respectivament.

Pel que fa a les dades del Servei de Formació i Ocupació – Borsa de Treball de Cerdanyola Activa, des de l’1 de gener fins a data d’avui, s’han comptabilitzat 126 persones inserides al mercat de treball.

 

L’objectiu d’aquest servei d’intermediació consisteix a apropar i fer convergir l’oferta de treball i la demanda d’ocupació per possibilitar que les persones demandants d’ocupació  accedeixin al mercat de treball, i que les empreses trobin els candidats adients als llocs de treball que volen cobrir.