L’atur ha continuat la seva tendència a la baixa durant el mes de desembre que ja s’havia iniciat al mes anterior. Concretament la xifra d’aturats a Cerdanyola s’ha vist reduïda en 42 persones situant-se la xifra total d’aturats en en 4.890 (4.932 el mes de novembre).

A la comarca del Vallès Occidental l’atur registrat ha estat de 85.818 i al conjunt de Catalunya de 646.956, on l’atur ha disminuït en 5.135 persones.

 A Cerdanyola l’atur ha baixat en 42 persones, situant la xifra total en les 4.890. Aquesta xifra és superior, però, a la registrada al mateix mes de desembre de l’any passat quan l’atur va arribar a les 4.769 persones.

 Les dades d’atur registrat del mes de desembre indiquen que, per sexes, l’atur ha baixat a Catalunya de 723 homes (-0,2%) i de 4.412 en el cas de les dones (-1,4%), i situa la xifra total d’homes aturats en 332.506 i de dones en 314.450.

 Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha baixat de 1.963 (-4,3%), tot situant el nombre total de joves en atur en 43.499. Pel que fa a les persones de 25 i més anys, l’atur s’ha reduït de 3.172 persones (-0,5%), i deixa la xifra total de desocupats en 603.457.

 Per sectors, l’atur registrat ha baixat a l’agricultura de 43 persones (-0,3%); a la indústria s’ha reduït de 93 persones (-0,1%); a serveis s’ha produït un descens de 4.757 persones (-1,2%); i a sense ocupació anterior ha baixat de 379 persones (-1,3%). En canvi, ha pujat a la construcció de 137 persones (+0,1%).

Per demarcacions, l’atur registrat s’ha reduït a totes les demarcacions: Barcelona (-4.223); Girona (-698); Tarragona (-205) i Lleida (-9) persones. L’any 2012 ha finalitzat amb un augment de 32.712 persones en atur, que significa un increment del 5,3% respecte al 2011.

Font :http://www.cerdanyola.info/web/menu_principal/inici/noticies/2012/2013/01/08/atur_desembre