El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes d’octubre en 111 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.288 cerdanyolencs sense feina, 111 persones menys que en el darrer mes de setembre (una disminució percentual del -2,52%) i una disminució de -434 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-9,19%). 

Tot i que l’augment de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 13,98%, sent la del Vallès Occidental del 16,22%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa amb 77.270 aturats, una disminució de 24 persones si ho comparem respecte al mes de setembre.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 21.983 aturats i Sabadell amb 18.459 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 7.317 seguit de Cerdanyola, amb 4.288; i de Sant Cugat, amb 3.898. Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 13 aturats i Rellinars amb 67.

Catalunya ha registrat un augment de l’atur de 11.321 persones durant el mes d’octubre, el que representa un augment del +1,97% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 587.133, que implica una disminució de 46.699 persones (-7,37%) respecte del mes d’octubre de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat ha augmentat en 79.154 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.526.804, un +1,77% més que durant el mes de setembre i un -5,91% si ho comparem amb l’any passat.