El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de juny en 157 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.732 cerdanyolencs sense feina, 157 persones menys que en el darrer mes de maig (una disminució percentual del -3,21%) i una disminució de 24 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-0,50%).

Tot i que la disminució de l’atur de Cerdanyola segueix la mateixa tendència que en la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 11,72% sent la del Vallès Occidental del 14,03%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa amb 83.700 aturats, una disminució de 2.724 si ho comparem respecte al mes de maig.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 23.192 aturats i Sabadell amb 20.307 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 7.997, seguit de Cerdanyola, amb 4.732; i de Sant Cugat, amb 4.147.Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 12 aturats i Rellinars amb 67.

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 24.878 persones durant el mes de juny, el que representa un -3,87% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 617.288, que implica un augment de 1.712 persones (+0,28%) respecte del mes de juny de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat ha baixat en 127.248 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.763.680, un -2,60% menys que durant al mes de maig i un +3,22% si ho comparem amb l’any passat.