El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de febrer en 69 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.662 cerdanyolencs sense feina, 69 persones menys que en el darrer mes de gener (una disminució percentual del -1,46%) i una disminució de -382 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-7,57%). 

Tot i que la disminució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 15,26%, sent la del Vallès Occidental del 17,36%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa amb 81.923 aturats, una disminució de 998 persones si ho comparem respecte al mes de gener.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 22.848 aturats i Sabadell amb 19.852 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 7.674 seguit de Cerdanyola, amb 4.662; i de Sant Cugat, amb 4.050. Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 11 aturats i Rellinars amb 73.

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 4.285 persones durant el mes de febrer, el que representa una disminució -0,68% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 629.586, que implica una disminució de 35.590 persones (-5,35%) respecte del mes de febrer de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat ha disminuït en 1.949 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.812.486, un -0,04% menys que durant al mes de gener i un -4,52% si ho comparem amb l’any passat.