El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de desembre en 81 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.091 cerdanyolencs sense feina, 81 persones menys que en el darrer mes de novembre (una disminució percentual del -1,94%) i una disminució de -569 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-12,21%). 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 13,35%, sent la del Vallès Occidental del 15,78%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa en 74.740 aturats, una disminució de 907 persones si ho comparem respecte al mes de novembre.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 21.307 aturats i Sabadell amb 18.082 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 7.043 seguit de Cerdanyola, amb 4.092; i de Sant Cugat, amb 3.710. Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 13 aturats i Rellinars amb 57.

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 5.704 persones durant el mes de desembre, el que representa una disminució del -0,98% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 575.948, que implica una disminució de 48.924 persones (-7,83%) respecte del mes de desembre de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat disminuït en 64.405 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.447.711, un -1,40% menys que durant el mes de novembre i un -5,39% si ho comparem amb l’any passat.