El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de febrer en 91 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.049 cerdanyolencs sense feina, 91 persones menys que en el darrer mes de gener (una disminució percentual del -2,20%) i una disminució de -613 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-13,15%). 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 13,36%, sent la del Vallès Occidental del 15,88%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa en 74.890 aturats, una disminució de 414 persones si ho comparem respecte al mes de gener.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 21.148 aturats i Sabadell amb 18.227 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 6.980 seguit de Cerdanyola, amb 4.049; i de Sant Cugat, amb 3.728. Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 11 aturats i Rellinars amb 55.

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de -1.645 persones durant el mes de febrer, el que representa una disminució del -0,28% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 581.124, que implica una disminució de 48.462 persones (-7,70%) respecte del mes de febrer de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat disminueix en 13.538 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.512.153, un -0,30% menys que durant el mes de gener i un -6,24% si ho comparem amb l’any passat.