L’Auditori del Parc Tecnològic del Vallès (PTV) serà la seu de la II Jornada de Finançament de la Ciència (FCIS 2015). L’Auditori està integrat arquitectònicament dins del conjunt de les Masies de Can Fatjó, constituint una unitat independent. Això possibilita que es pugui destinar a activitats externes pròpies del PTV.

Disposa d’un ampli foyer (recepció) de 205 m2 que dóna al pati de més de 800 m2, la qual cosa permet els serveis de càtering als seus usuaris. És la segona vegada que el FCIS es realitzarà en aquest espai.

Com arribar?