En la jornada empresarial celebrada el passat 22 de juny a la Masia de Can Serraparera han participat com a mestres de cerimònia i donada la benvinguda a l’acte Cristina Padilla, nova regidora de Promoció Econòmica i Jaume Maranges, empresari i president de Cerdanyola Empresarial qui ha destacat la necessitat d’abordar la situació energètica actual de les empreses davant els alts costos energètics i la petjada ambiental generada, la fita: menys despesa i menys emissions.

En total, les cinc persones ponents convidades van posar de manifest que l’estalvi energètic implica conèixer quin és el nostre consum i que “el kWh més barat és aquell que no es consumeix”.

Santi Martínez, director general de Km0 Energy va posar de manifest la necessitat d’abordar el canvi i apostar per una governança efectiva i sobretot va remarcar “la no necessitat de subvencions per la instal·lació de la fotovoltaica perquè la rendibilitat de la inversió és molt ràpid” a nivell teixit productiu; si parlem d’autoconsum particular la lectura és diferent i els terminis s’incrementen.

ICAEN, com entitat promotora de la SEES i amb la participació del director de Programes  Energètics Sectorials, Jaume Margarit va explicar que tenim un camí de llarg recorregut, que els objectius a assolir de cara al 2050 són ambiciosos i costosos, alhora s’està treballant per una reindustrialització i per abordar aquesta necessitat latent existeix un pla de descarbonització a curt termini que coexistirà amb el tancament progressiu de les centrals nuclears.

Des del Grup MH Sergio González, Director d’Unitat Consultoria de Solucions de Manteniment i empresa del municipi, va abordar l’eficiència energètica des del vessant d’autoconeixement de les instal·lacions que ja existeixen a l’empresa i aprofitar cada kW consumit, aportant solucions de monitoratge i canvis ajustats en cada cas particular per aconseguir estalviar energia abans de fer una nova inversió en instal·lacions de fotovoltaica.

Per la seva banda, Marcel Camps, tècnic de l’Oficina de Transició Energètica de l’AMB, reafirma el seu convenciment que el canvi i la transició energètica tant des del vessant econòmica com per consciència ambiental passa per una energia renovable i aquí tenen molt a veure les instal·lacions de plaques fotovoltaiques reduint a través de l’autoconsum una part d’aquests costos energètics.

Montserrat Mata, directora d’EMELCAT, va ser l’última ponent de la jornada posant de manifest que el toc final de totes les actuacions individuals, quan s’aposta per la col·laboració energètica, i se cerca un canvi en el model actual és quan s’impulsa la figura de les comunitats energètiques.

Com a conclusió, tots van coincidir que encara hi ha molt recorregut per fer, que és necessari continuar apostant per les energies renovables i continuar superant les dificultats i aconseguir la neutralitat climàtica l’any 2050. També es va recordar als assistents que hi ha un ajut obert fins al 25 de juliol per la retirada d’amiant i instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic per les cobertes de fibrociment del sector productiu català gestionat per l’Agència de Residus de Catalunya.