El Govern introdueix 70 hores més de matemàtiques i l’assignatura d’emprenedoria al currículum de l’ESO.

Emprenedoria, una nova matèria optativa
Al tercer curs s’introdueix una nova matèria optativa d’emprenedoria que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds de l’alumnat respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior.

De fet, el Reial decret llei de 2011 de secundària que va promulgar l’anterior Govern espanyol ja preveia oferir la possibilitat de donar classe d’emprenedoria, però l’actual Executiu de l’Estat el va derogar.

Així, seguint l’acord del Govern de la Generalitat de potenciar l’emprenedoria, el decret aprovat avui introdueix l’assignatura d’emprenedoria a tercer curs.

Els objectius són els següents:

-Aprendre a elaborar el propi itinerari formatiu i professional.

-Ampliar el coneixement de professions diverses.

-Cercar, seleccionar i interpretar la informació, utilitzant-la de forma crítica.

-Localitzar fonts d’oferta de feina en els sectors públic i privat.

-La nova assignatura s’estructurarà en tres continguts bàsics: autoconeixement i itinerari formatiu; mercat laboral i activitat  econòmica, i iniciativa emprenedora i projecte d’empresa. Al llarg del curs es tractaran aspectes com la comprensió de les  relacions entre empreses i agents econòmics; la recerca sobre les diferents tasques que fan professionals de diferents  nivells de qualificació, o la resolució de situacions empresarials simulades.

-La matèria acabarà amb una activitat pràctica, que consistirà a crear un projecte empresarial. El projecte està pensat per  implementar-se en equip, partint d’un pla d’empresa on s’especifiqui la idea de negoci, el personal i el material necessari i  la planificació de tasques. 

Font i fotografia: notícia de www.govern.cat de 22/05/2012