El camí més simple per conèixer-ho tot sobre el teu mercat potencial, en temps real”. Així es defineix DatoSphera en paraules de la seva CEO, Madalina Burghelea. DatoSphera és una empresa que basa el seu negoci en la gestió del Big Data. Es tracta d’una plataforma que, a partir de l’exploració i anàlisi de les “dades massives”, crea un sistema de recomanacions amb l’objectiu de validar les idees de negoci dels emprenedors i d’identificar les millors oportunitats del mercat per als inversors.

Segons Burghelea, a través d’ells un emprenedor pot “saber qui i com són els seus competidors, analitzar fins a l’últim detall el mercat on volen entrar, i descobrir si algú ha intentat abans un projecte similar al seu i ha fracassat o reeixit”. I tot plegat, de la manera més simple. “Escrivint la teva idea de negoci, com si ho fessis a Google”, assegura.

Aplicació als negocis

Datosphera és tan sols un exemple del potencial del Big Data en el camp dels negocis. Una autèntica revolució, segons cada cop més veus. Big Data no és un concepte fàcil de definir. En l’àmbit dels negocis, l’explicació es podria resumir en aquelles firmes de base tecnològica que desenvolupen eines per capturar, emmagatzemar, analitzar, i fer visibles les quantitats ingents de dades que existeixen al món.

Sistemes que penetrin en el gran núvol inconcret d’informació i en destil·lin els elements que un agent determinat, en aquest cas, una empresa, necessita per afinar el seu objectiu o negoci: clients potencials, competidors, experiències prèvies, tendències de mercat, estudis de població…

“Amb aquestes noves tecnologies podem tractar un número abans intractable de dades (virtualment infinit) i establir-ne patrons computacionals”, destaca Fede Montes, CTO d’Incubio, centre amb seu a Barcelona que es presenta com ‘The Big Data Academy’. Com que la quantitat d’informació és cada dia més abundant i heterogènia, es requereixen eines cada cop més especialitzades i precises per destriar allò que necessitem. I aquí és on entren empreses com Datosphera, i centenars d’altres exemples que sorgeixen arreu del món. Catalunya no n’és cap excepció.

Aquesta firma és actualment un dels resultats més tangibles que ha donat el programa Incubio Research, impulsat per Incubio aquest 2014 per captar i formar talent universitari disposat a desenvolupar projectes empresarials precisament en l’àmbit del Big Data.

Incubio Research col·labora amb l’Espai Emprèn de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), els estudiants de la qual són un gran planter d’idees amb potencial d’esdevenir productes i serveis reals basats en aquest sector.

És el cas d’Oriac Pérez, titulat el mes juny passat en el grau d’Enginyeria Informàtica en aquesta universitat. Just llavors va fer el salt a Incubio Research, que el va “fitxar” per donar forma al seu projecte relacionat amb Big Data.

Recopilar, emmagatzemar, analitzar

“Des que estic en el món de la informàtica sempre m’ha interessat la recopilació, emmagatzematge i anàlisi de dades”, explica Pérez, que encapçala un dels sis projectes que han entrat a Incubio Research en aquesta segona meitat d’any. El seu es basa a desenvolupar una tecnologia que, mitjançant Big Data, Web Semàntic i Linked Data, permeti recopilar dades i comparar tot tipus d’entitats i personalitats, des de biografies de personatges públics a mercats, passant grups de música, equips de futbol o empreses.

“Aquesta tecnologia és el producte final que volem desenvolupar” resol l’enginyer informàtic, que comptarà amb les eines d’Incubio Research per donar-li vida i, sobretot, trobar-hi un embolcall empresarial perquè es pugui convertir en negoci.

Oriac Pérez té molt clar el potencial del sector en el que comença a moure’s. Malgrat que l’anàlisi i tractament de dades sempre ha existit en el món computacional, considera que les tecnologies Big Data “són la solució a la gran evolució que està experimentat el món de la informàtica en els últims temps, sobretot després de la introducció dels smartphones a la societat actual”.

Segons Fede Montes, actualment les eines d’anàlisi de Big Data tenen especialment sortida en camps com els sistemes de predicció i el Business Intelligence. “Però aniran apareixent noves línies de negoci, un cop les persones que treballin en diferents àmbits comprovin com el Big Data es pot acoblar a les seves necessitats”.

Queda, per tant, molt camí per explorar. Entre els principals beneficiaris, el CTO d’Incubio creu que hi ha d’haver les pimes. “Seran les que millor aprofitaran aquesta gestió de la informació sobre possibles usuaris, ja que els permetrà obtenir recomanacions personalitzades i, per tant, atendre millor el client” assegura.

Esquivar el fracàs

Per Madalina Burghelea, l’autèntica revolució del Big Data és la seva capacitat d’optimitzar processos i resultats, i d’eliminar factors de risc . “Ja no veurem mai més emprenedors fracassant un cop i un altre tan sols perquè no han pogut trobar la informació que necessitaven per dur a terme el seu projecte”.

Segons la CEO de Datosphera, un bon ús de les dades massives permetrà “crear una nova generació d’emprenedors, totalment preparats per endinsar-se als mercats i encoratjar els inversors amb les dades correctes per prendre sempre la millor decisió”.

Font: web VIA EMPRESA