En l’entorn professional o personal,  quan les coses no estan funcionant bé i la gent sol discutir per veure de quina part del problema poden fer responsables als altres. Sovint, la raó del  problema és que no s’obtenen els resultats esperats. Això  és perquè la dinàmica subjacent que va perpetuar el problema era intocable. Per cada problema, la gent ja ha estat escrivint sobre el seu futur. 

Les Tres Lleis de l’actuació i de rendiment no són només una canvi de direcció, intenten reescriure el futur, solucionant problemes, i aconseguint avançar cap a  noves actuacions. Quan les Tres Lleis s’apliquen a una  situació determinada, l’actuació es transforma molt més que el que  la majoria de persones pensaven era possible.  Al juny de 2009 Dave Logan i  Steve Zaffron explicaven al món empresarial aquestes tres lleis. Adjunt trobareu un document explicatiu.

 

Data d’elaboració: setembre2011

Font: www.threelawsofperformance.com 

Fotografia de PaDumBumPsh: CC, 2.0 (by-nc)