Un estudi de Funcas conclou que s’ha d’accelerar la unió bancària per evitar la bretxa entre els països amb dificultats de la UE i la resta

La fragmentació del mercat financer europeu està obrint una gran bretxa en els costos de finançament de les empreses dels països amb dificultats respecte a la resta de la zona euro i està provocant que la política monetària del Banc Central Europeu (BCE) no es transmeti de manera correcta a l’economia real d’aquests països. Per recuperar l’efectivitat caldira accelerar la unió bancària. Aquesta és una de les principals conclusions de l’article de Joaquín Maudos inclòs en l’últim número de ‘Cuadernos de Información Económica’, editat per la Fundació de les Caixes d’Estalvis (Funcas).

Segons Maudos, les empreses dels països que en més mesura han patit la crisi de deute sobirà paguen un 85% més per finançar-se que la resta. Aquest encariment dels crèdits ha impactat negativament en la inversió, cosa que, unida a les polítiques d’austeritat, frena les possibilitats de recuperació d’aquests països.

En el cas d’Espanya, les pimes estan pagant pel seu finançament (considerant préstecs inferiors a un milió d’euros) 105 punts bàsics més que la mitjana de la zona euro, mentre que la resta de les empreses (per préstecs superiors a un milió d’euros) paga un sobrecost de 35 punts bàsics. Són, per tant, les pimes les que en més mesura estan patint aquest problema i es financen un 35% més car que la mitjana a l’eurozona i un 77% més que les pimes alemanyes.

 

Segons les últimes dades del Banc d’Espanya, fins al maig del 2013 s’han refinançat o ajornat préstecs per un import superior als 208.000 milions d’euros, el 13,6% del crèdit total al sector privat resident. Del total d’operacions refinançades o ajornades, el 20,6% ha estat classificat com a subestàndard i el 37% com a dubtós.

Font: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/les-pimes-espanyoles-paguen-mes-per-financar-se-que-les-alemanyes-2414731