La integració dels dispositius mòbils en el nostre dia a dia ha suposat una nova manera d’accedir a Internet, permetent estar permanentment connectats i fins i tot comprar en línia. No obstant això, smartphones i tablets no són el mateix, els usuaris han desenvolupat comportaments diferents per a cada un d’ells.

El smartphone s’utilitza principalment com a font d’informació, a través del qual els usuaris busquen activament més dades sobre els productes que li interessen, en qualsevol moment i lloc, fins i tot dins de la pròpia botiga. Per la seva banda, la tablet, a més de com a dispositiu de consulta, actua com el mitjà ideal per comprar en línia. El 39% dels usuaris de tablet la utilitza per comprar, enfront del 8% dels de smartphone. Així ho indica l’últim informe emès per Experian Marketing Services.

L’estudi també destaca que el 38% dels usuaris prefereixen la seva tablet per buscar informació, davant del 15%, que opten pel smartphone. I no queda aquí la cosa, les dades de Experian també indiquen que a l’hora d’escanejar codis, la tablet també està abans que el smartphone.

Aquestes dades són molt representatius de la gran acceptació de la tablet entre l’audiència, però no oblidem que l’índex de penetració del smartphone és molt més elevat que el de la tablet, pel que no podem menysprear cap dels dos. Fins i tot, el recomanable és dissenyar estratègies diferenciades per a cada un d’ells, atenent les seves pautes de comportament i les característiques intrínseques del dispositiu. Per tant, es fa necessari:

    Desenvolupar un site optimitzat per a cada un d’ells, valorant la idoneïtat de crear una aplicació web, especialment en el cas de la tablet.
    
Crear accions específiques en cada cas, utilitzant les crides a l’acció dirigides a fomentar la convertibilitat, acompanyades de clic to call en el cas dels smartphones.
    
Destacar el poder de la imatge en el cas de la tablet, enfront de la informació clara i concisa del mòbil.
    
Aprofitar el paper de la geolocalització, per crear campanyes especials per als usuaris de smartphone.

Què fas per aprofitar el potencial d’aquests dispositius mòbils? Tens una estratègia diferent per a cada un d’ells?

Font: http://www.puromarketing.com/76/15413/tablets-siguen-ganado-terreno-smartphone-carrera-mcommerce.html