La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part de les empreses pot augmentar la productivitat de les persones que hi treballen. Fins fa ben poc, les diferents eines s’havien centrat en l’automatització i optimització de processos, però en un nou model econòmic basat en el canvi i en el coneixement, els treballadors requeriran eines i tecnologies que els ajudin a augmentar les seves capacitats i a ser més eficients en els nous escenaris de treball.

La utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part de les empreses pot augmentar la productivitat de les persones que hi treballen. Fins fa ben poc, les diferents eines s’havien centrat en l’automatització i optimització de processos, però en un nou model econòmic basat en el canvi i en el coneixement, els treballadors requeriran eines i tecnologies que els ajudin a augmentar les seves capacitats i a ser més eficients en els nous escenaris de treball.

En aquest entorn, hi jugaran un paper important, doncs, unes noves tecnologies complementàries als sistemes de gestió, que podem anomenar tecnologies de la iProductivitat. Són totes aquelles eines, plataformes i solucions que estan orientades a millorar el rendiment dels professionals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la col·laboració, la cerca, l’emmagatzematge i la gestió de la informació, principalment. Aquestes requereixen ser utilitzades de manera homogènia dins les organitzacions, des d’una visió estratègica i amb una cultura corporativa compartida, per tal de poder-ne maximitzar l’aplicació.

Entre aquestes eines, podem destacar: els sistemes de missatgeria instantània; les eines de cerca d’informació; els espais col·laboratius -intranets, extranets com els espais de treball virtual, les tecnologies web 2.0 com són els wikis, els blogs i els grups de treball en xarxes socials; les solucions de mobilitat – accés a les aplicacions i la informació i accés als professionals; les solucions de conferència web i les noves interfícies que ens agilitzin l’accés a les dades, la seva visualització i processament. Si vols més informació, pots consultar la guia d’ACC1Ó, iProductivitat, les TIC per augmentar el rendiment de les persones.

Data d’elaboració: 04.04.11
Font i fotografia: Portal Excellence