L’ICF i onze entitats financeres faciliten crèdit a les empreses per més de 2.000 milions d’euros. Es posen en marxa cinc noves línies que, a través de préstecs i avals, donaran resposta a les necessitats d’inversió i circulant de les empreses. L’objectiu és facilitar l’accés al crèdit a les petites i mitjanes empreses i als autònoms per afavorir la reactivació de l’economia catalana.Les empreses i autònoms podran accedir-hi a través de les més de 6.000 oficines dels bancs i caixes arreu del territori, i de la xarxa de promotors financers del Grup ICF.


L’ICF i onze entitats financeres faciliten crèdit a les empreses per més de 2.000 milions d’euros. Es posen en marxa cinc noves línies que, a través de préstecs i avals, donaran resposta a les necessitats d’inversió i circulant de les empreses. L’objectiu és facilitar l’accés al crèdit a les petites i mitjanes empreses i als autònoms per afavorir la reactivació de l’economia catalana.Les empreses i autònoms podran accedir-hi a través de les més de 6.000 oficines dels bancs i caixes arreu del territori, i de la xarxa de promotors financers del Grup ICF.

Les entitats signants són “la Caixa”, Banc Sabadell, Banc Santander, BBVA, Catalunya Caixa, Banc Popular, UNNIM, Caixa Penedès, Deutsche Bank, Bankia i Banesto.

Aquestes línies de finançament tenen les següents característiques i condicions financeres:

1. Avals Circulant: suport a autònoms, pimes i empreses en la cobertura de risc per a la concessió de crèdit de circulant de les entitats financeres. Avalis atendrà les operacions d’aval fins a 600.000 euros i l’ICF les operacions d’import superior amb un màxim de 5 milions. Per a aquesta finalitat s’han destinat fins a 500 milions per part de l’ICF i fins a 150 milions per part d’Avalis.

2. ICF Capitalització: préstecs per a accionistes, actuals o nous, que vulguin fer ampliacions de capital en empreses catalanes. La línia, dotada amb 200 milions d’euros, s’adreça a companyies amb una facturació a partir dels 5 milions i capital social a partir de 2 milions. Els crèdits podran ser finançats directament per l’ICF, o bé cofinançats conjuntament amb alguna entitat financera.

3. ICF Crèdit: préstecs o lísings per a pimes i autònoms amb seu social a Catalunya. Oferta de 200 milions per al finançament d’inversions (per import d’entre 10.000 i 1.000.000 euros, i un termini entre 3 i 10 anys) i de 100 milions per a préstecs de circulant (amb operacions entre 10.000 i 100.000 euros, i un termini de 2 anys amb 1 de carència d’amortització). El tipus d’interès en ambdós casos és de l’EUR + un diferencial de fins al 3,25%, i sense comissions d’obertura o estudi.

4. ICF Inversió: línia de 500 milions de préstecs per a inversions empresarials amb l’objectiu de fomentar el creixement, l’ocupació i l’eficiència energètica, amb inversions (actius fixos materials, immaterials o financers) que aportin valor afegit i competitivitat a l’empresa catalana. L’import de les operacions serà d’entre 0,5 i 10 milions, amb un venciment a llarg termini entre 5 i 15 anys, i una carència de fins a 2 anys. Els crèdits podran ser finançats directament per l’ICF, o bé cofinançats conjuntament amb alguna entitat financera (aportant l’ICF el 50% dels fons i del risc).

5. ICF Internacionalització i Innovació (I+I): finançament d’inversions i de circulant de projectes d’internacionalització, innovació, industrialització i turisme. Aquesta línia, dotada amb 600 milions, compta amb la participació del Departament d’Empresa i Ocupació, a través d’Acc1ó, que serà qui assumirà la gestió d’aquests ajuts. Concretament, avalarà el 50% de l’operació, i dictaminarà sobre l’elegibilitat dels projectes sol·licitants. Per a aquesta línia concreta, l’import de les operacions a finançar serà d’entre 50.000 euros i 4 milions, amb un interès mínim d’Euribor +3,5% i màxim d’Euribor +5%, una carència de fins a 1 any i venciment fins a 7 anys.

Data d’elaboració: 20/06/2011
Font i fotografia: notícia Gencat, 17/06/2011