L’Institut Català de Finances (ICF) i Avalis de Catalunya van realitzar ahir una jornada informativa al Parc Tecnològic del Vallès sobre les línies de finançament i els programes de suport per a pimes i emprenedors que concedeixen ambdues entitats. L’analista d’inversions i director d’Instruments Financers per a Empreses Innovadores David Sola i la responsable àrea comercial Neus Suriol, de ICF i Avalis respectivament, van ser els encarregats de dirigir la sessió.

 Després de la benvinguda, els ponents van explicar les línies i programes que s’empren en les seves entitats als assistents.   

L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera, fundada l’any 1985, dependent de la Generalitat de Catalunya. El principal objectiu de l’entitat és impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, principalment pimes, actuant com a complement del sector financer privat. L’Institut té a disposició de les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l’activitat de préstecs i avals i en l’activitat de capital risc.

Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies a l’impuls de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc., que van entrar a formar part del capital de la societat com socis protectors. La missió d’Avalis és procurar l’accés al crèdit a pimes i autònoms a través de la prestació d’avals a entitats financeres o organismes oficials i facilitar l’accés a nous mercats internacionals mitjançant la prestació d’avals tècnics de licitació i econòmics a clients i proveïdors. 

Font: web PTV