SnowWorld vol construir a la Zona Franca de Barcelona un complex d’esports d’hivern energèticament sostenible. El projecte de l’empresa holandesa, que es finançaria amb capital privat i està encara pendent d’aprovació per part de les autoritats de la ciutat, agafa una nova dimensió científica amb la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), de la xarxa CERCA de la Generalitat de Catalunya, i l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC), tots dos ubicats al Campus Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i estretament vinculats al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Així doncs, dues institucions públiques científiques es beneficiarien d’aquesta iniciativa. 

El procés natural de formació de la pluja i la neu s’inicia generalment a partir de la congelació de les petites gotes que constitueixen els núvols. Aquestes gotes arriben a la superfície del planeta en forma de neu o aigua en funció de la temperatura ambient. Si els núvols estiguessin formats exclusivament d’aigua, caldrien temperatures d’uns -40o C per congelar gotes d’aigua pura. Els núvols, tot i estar a temperatures per sota de zero al trobar-se en capes més altes de l’atmosfera, es queden lluny d’aquestes temperatures. El procés de congelació de les gotes és possible a temperatures més altes gràcies a les partícules que hi ha barrejades amb l’aigua, com ara sorra dels deserts, sal del mar, pol·len o fins i tot contaminació. 

La recerca encapçalada pel Dr. Albert Verdaguer, investigador del CSIC a l’ICN2, afronta entre d’altres reptes com controlar millor la congelació de l’aigua amb aplicacions com ara la fabricació de neu. Cal entendre bé la funció d’aquestes partícules i quins materials són més efectius per reproduir el procés natural a les pistes d’esquí. Això és possible estudiant les partícules presents a l’atmosfera, cosa que ajudarà a entendre la distribució de pluges i com la contaminació i el canvi climàtic afecten aquests procés natural. A través de la nanotecnologia i la ciència de materials es pot anar més enllà dissenyant noves nanoestructures que facin aquest procés el més eficient possible. 

Controlar aquests mecanismes permetria fabricar neu a temperatures més properes a 0oC, amb menys aigua, menys energia i de manera més semblant al procés natural i escollint el tipus de neu que es genera per cada aplicació. Dit això, cal remarcar que la recerca va més enllà de les aplicacions que podria tenir per al complex SnowWorld. Podria ajudar a entendre processos relacionats amb el canvi climàtic o tindria implicacions importants en la indústria de l’alimentació, per exemple, on el gel es fa servir contínuament per conservar productes. D’altra banda, podria servir per evitar que l’aigua es congeli, protegint maquinària a la intempèrie, evitant l’acumulació de glaç en avions o facilitant la conservació de mostres biològiques. 

La recerca que es desenvolupa al  laboratori es fa amb quantitats petites i en condicions controlades. Disposar d’un espai de recerca integrat a la pista que SnowWorld proposa construir a la ciutat de Barcelona permetria apropar a la realitat els resultats obtinguts al laboratori. Una pista d’esquí indoor garantiria l’accés fàcil durant totes les estacions de l’any a unes condicions de temperatura i ambient que facilitaran la tasca dels investigadors.

Font: web PRUAB