El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç ha creat una nova línia de crèdit de l’ICO, dependent de l’ICO-Liquiditat, dotada amb 100 milions, amb la finalitat d’impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles tant per iniciar com per impulsar la seva activitat. Segons l’acord, subscrit el 09/03/2011, per l’Institut Oficial de Crèdit (ICO), l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), la Companyia Espanyola de Reafiançament (CERSA) i la Confederació Espanyola de Societats de Garantia Recíproca ( CESGA), l’ICO cobreix el 50% del risc de cada operació de préstec, l’ ICEX, a través de les societats de garantia recíproca, assumeix un altre 25% del risc i l’entitat financera que concedeix el préstec, el 25% restant.

Les sol•licituds s’hauran de presentar en qualsevol dels bancs i caixes adherits a la línia ICO-Liquiditat per a la seva avaluació i a l’ICEX. Un cop analitzades, es remetran, segons cada cas, a la societat de garantia recíproca corresponent per a l’estudi de la seva participació mitjançant l’aval necessari que cobreixi part del risc.

Participació de les comunitats: Aquest acord de col.laboració és una de les 28 mesures del Pla Integrat de Reforç de les Exportacions i les Inversions Exteriors que es va posar en marxa a finals de 2010, elaborat entre les comunitats, la CEOE i el Consell Superior de Cambres de Comerç.

Les comunitats que s’uneixin amb aquesta iniciativa tindran un gran protagonisme al suportar amb l’ICEX el cost de l’aval i, d’aquesta manera, poder afegir als beneficiaris de la línia, a les empreses clients dels seus organismes de promoció exterior.
Aquest major risc es garantirà davant bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals, cosa que es farà mitjançant les societats de garantia recíproca de cada comunitat autònoma, coordinades per CESGA i la societat estatal CERSA serà l’agent reassegurador.

Data d’elaboració: 11/03/2011
Font: Cinco días, 10/03/2011
Font fofografia: ICO