Espanya és un dels mercats de vídeo Online a Europa. ComScore, Inc líder en la mesura del món digital, publica avui les dades del servei comScore Video Metrix d’abril de 2011. Aquestes dades mostren que Alemanya, amb 45 milions d’espectadors únics i una mitjana de 187 vídeos vistos durant 19,6 hores, està al capdavant en la visualització de vídeo en línia entre els països europeus coberts actualment pels informes de comScore Video Metrix (França , Alemanya, Itàlia, Rússia, Espanya, Turquia i Regne Unit).

Espanya és un dels mercats de vídeo Online a Europa. ComScore, Inc líder en la mesura del món digital, publica avui les dades del servei comScore Video Metrix d’abril de 2011. Aquestes dades mostren que Alemanya, amb 45 milions d’espectadors únics i una mitjana de 187 vídeos vistos durant 19,6 hores, està al capdavant en la visualització de vídeo en línia entre els països europeus coberts actualment pels informes de comScore Video Metrix (França , Alemanya, Itàlia, Rússia, Espanya, Turquia i Regne Unit).

Entre aquests mercats, Espanya ocupa la quarta posició en consum de vídeo a través d’Internet, amb més de 18 milions d’espectadors únics que van veure una mitjana de 151 vídeos durant 18,4 hores el passat mes d’abril. Després d’Alemanya se situa Turquia amb un total de 20,7 milions d’espectadors i 169 vídeos vistos amb una mitjana de 18,7 hores per espectador. El Regne Unit, per la seva banda, apareix com el tercer país en importància en consum, amb 166 vídeos vistos en línia durant 17 hores de mitjana per les seves més de 32 milions i mig d’espectadors. Google Sites s’estableix com la propietat més vista en tots els mercats, excepte a Turquia.

Data d’elaboració: 14/06/2011
Font:notícia Puro Marketing, 14/06/2011
Fotografia de Believekevin: CC, 2.0 (by-sa)