Espanya compta amb el lideratge, l’experiència i el posicionament en el sector de l’energia eòlica a nivell mundial. Segons el Baròmetre EurObserv’ER, en el 2010 la generació d’electricitat amb energia eòlica va arribar al nostre país als 42.976 GWh i va superar per primera vegada a Alemanya amb 36.500 GWh-, el seu gran competidor en aquest camp.

Espanya compta amb el lideratge, l’experiència i el posicionament en el sector de l’energia eòlica a nivell mundial. Segons el Baròmetre EurObserv’ER, en el 2010 la generació d’electricitat amb energia eòlica va arribar al nostre país als 42.976 GWh i va superar per primera vegada a Alemanya amb 36.500 GWh-, el seu gran competidor en aquest camp.

Les empreses espanyoles han conquerit amb la seva tecnologia i experiència els cinc continents, i en especial el mercat nord-americà, on al voltant de la quarta part de les instal·lacions eòliques tenen nom espanyol, ja sigui per l’empresa promotora o pel fabricant dels aerogeneradors. Espanya destaca sobre els seus competidors en el sector eòlic pel seu teixit empresarial en totes les fases de la cadena de valor-desenvolupament, instal·lació, generació i manteniment de parcs eòlics-i té una clara orientació cap al mercat global.

R + D + i
Per encapçalar a nivell mundial el posicionament d’Espanya en el sector eòlic, el nostre país ha realitzat importants inversions en R + D + i, el que el converteix en un dels sectors més competitius, internacionalitzats i reconeguts de la nostra economia. Segons la AEE, el nostre país inverteix al voltant de 150 milions d’euros l’any en R + D + I i exporta per valor de més de 2.000 milions d’euros.

Des de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX) s’ha identificat als Estats Units com una destinació clau perquè les empreses espanyoles desenvolupin la seva activitat en aquest mercat. Per això, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’ICEX, a través del Pla Made in / by Spain, potencien la internacionalització de les empreses, productes, marques i serveis espanyols als Estats Units, així com el suport institucional i comercial a aquells segments d’activitat el protagonisme s’ha vist realçats amb la presentació del programa d’estímul econòmic, American Recovery and Reinvestment Act, del president Obama.

Els esforços de l’ICEX per contribuir a la promoció internacional del sector eòlic espanyol l’han portat a desenvolupar programes específics de suport a mercats prioritaris, entre els quals cal destacar el relacionat amb les energies renovables. Aquesta iniciativa forma part del ‘Pla d’Internacionalització de la Tecnologia’-Espanya, Technology for Life’-, l’objectiu no és altre que el d’executar activitats que fomentin el lideratge internacional de les companyies espanyoles en el camp eòlic, així com el termosolar o la biomassa. Cliqueu aquí per més informació.

Data d’elaboració: 15/04/2011
Font i fotografia: notícia ICEX 14/04/2011