Catalunya lidera la realització de Task-Forces internacionals de polítiques farmacèutiques innovadores en l’entorn europeu. L’objectiu d’aquesta iniciativa és intercanviar experiències en polítiques farmacèutiques amb altres països a nivell europeu per tal de compartir coneixement i experiències que ajudin a garantir una incorporació àgil, raonada i equitativa de la innovació farmacèutica a Catalunya.


Catalunya lidera la realització de Task-Forces internacionals de polítiques farmacèutiques innovadores en l’entorn europeu. L’objectiu d’aquesta iniciativa és intercanviar experiències en polítiques farmacèutiques amb altres països a nivell europeu per tal de compartir coneixement i experiències que ajudin a garantir una incorporació àgil, raonada i equitativa de la innovació farmacèutica a Catalunya.

Generar acords de risc compartit, incorporar criteris d’eficiència i difondre les recomanacions sobre l’ús dels nous medicaments són alguns dels elements estratègics del Departament de Salut. Cliqueu aquí per a més informació.

Data d’elaboració:26/05/2011
Font: notícia Gencat, 25/05/2011
Fotografia de Carlos : CC, 2.0 (by-nc)