Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats energètiques de la indústria i la societat, l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) va inaugurar el passat 21 de març el laboratori LIA Wide-Lab.

L’electrònica de potència és la que està darrere dels dispositius que regulen l’ús de l’energia dels aparells electrònics, electrodomèstics o automòbils. En el context actual, l’eficiència energètica és una prioritat. Per aquesta raó, el nou laboratori internacional està completament dedicat a tecnologies d’electrònica de potència.

El LIA Wide-Lab és un laboratori virtual format per tres grups de recerca: l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM) del CSIC, el Laboratoire Ampère (INSA-Lió), del CNRS (Centre national de la recherche scientifique), i el Laboratoire d’Analyse et d’Architecture donis Systèmes (LAAS), a Tolouse, també del CNRS.

Del silici als nous materials més eficients

Fins ara, els dispositius de potència es realitzen en silici. Però el silici presenta limitacions quan se sotmet a condicions extremes, com l’alta tensió i les altes temperatures. En els últims anys s’han començat a investigar l’ús de nous materials: el carbur de silici, el nitrur de gali i el diamant. Aquests són els anomenats materials ‘wide bandgap’, que permetrien sistemes de potència molt més eficients. Són materials molt robusts, adequats per treballar en condicions molt extremes, però molt difícils de processar, per la qual cosa es requereix encara molt treball de recerca.

Font: web PRUAB