LinkedIn va anunciar al març una fita històrica, arribar a la xifra de més de 100 milions de professionals registrats a la xarxa professional més gran del món.

Aquesta dada significa que la companyia té un creixement constant aproximadament un milió de nous membres LinkedIn per setmana, que equival a dir que cada segon es registra un nou usuari. A Europa, la companyia va arribar als 20 milions d’usuaris al desembre de 2010 (a Espanya més d’un milió).

Actualment, la pàgina web de LinkedIn està disponible en sis idiomes i més de la meitat dels seus usuaris procedeixen de fora dels EUA.


LinkedIn va anunciar al març una fita històrica, arribar a la xifra de més de 100 milions de professionals registrats a la xarxa professional més gran del món.

Aquesta dada significa que la companyia té un creixement constant aproximadament un milió de nous membres LinkedIn per setmana, que equival a dir que cada segon es registra un nou usuari. A Europa, la companyia va arribar als 20 milions d’usuaris al desembre de 2010 (a Espanya més d’un milió).

Actualment, la pàgina web de LinkedIn està disponible en sis idiomes i més de la meitat dels seus usuaris procedeixen de fora dels EUA.

A més a més del creixement de la companyia a nivell d’usuaris, LinkedIn amplia la seva presència en nous mercats de forma constant mitjançant l’obertura de noves oficines. A més de les ja presents al Regne Unit, Països Baixos i Irlanda, al març, LinkedIn va anunciar la posada en funcionament d’una nova oficina a París.

Data d’elaboració: 14/03/2011
Font: Puro marketing
Fotografia: logo de LinkedIn.