Segons l’estudi “Indicadors Bibliomètrics de l’Activitat Científica Espanyola 2008 ” L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( DAAM), es troba entre els millors centres científics de recerca de l’Estat espanyol, segons l’estudi “Indicadors Bibliomètrics de l’Activitat Científica Espanyola 2008”.

Segons l’estudi “Indicadors Bibliomètrics de l’Activitat Científica Espanyola 2008 ” L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), que depèn del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ( DAAM), es troba entre els millors centres científics de recerca de l’Estat espanyol, segons l’estudi “Indicadors Bibliomètrics de l’Activitat Científica Espanyola 2008”.

D’acord amb aquest estudi, l’IRTA se situa entre els centres científics d’investigació que aporten una major quantitat de producció. D’altra banda, l’IRTA es troba també entre els organismes científics de recerca que són més productius a nivell internacional, ja que en aquest cas més del 70% de la seva tasca es realitza mitjançant la col·laboració amb entitats i empreses d’altres països.

Pel que fa a la recerca en agricultura i ciències biològiques, l’Estat espanyol se situa en segon lloc en la Unió Europea i en el quart en el món. Aquesta producció és de gran repercussió mundial, segons l’estudi. Totes les comunitats autònomes, amb excepció de Cantàbria, tenen una situació molt positiva, destacant Catalunya i Madrid en producció i rellevància científica.

Data d’elaboració: 26/04/2011
Font: notícia Gencat, 21/04/2011