El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït lleugerament en el darrer mes d’abril. Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.863 cerdanyolencs sense feina, nou persones menys que en el darrer mes de març (una reducció percentual del 0,18%), i un augment de 111 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (2,34%) . La taxa d’atur ha estat de 15,30%.

Per segon mes consecutiu, Cerdanyola segueix la mateixa tendència a la baixa tal i com s’aprecia en el gràfic.

Al conjunt de la comarca, la xifra de l’atur se situa amb 83.586 aturats, un increment de 626 persones, el 0’8% del total. La variació interanual suposa un increment de 4.267 persones, el 5’4%.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 22.766 aturats (taxa atur 19.87%) i Sabadell amb 20.490 persones a l’atur (taxa atur 18,82%). Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 8.160 (taxa d’atur 19.97%), seguit de Cerdanyola, amb 4.863 (taxa d’atur 15.30%); i de Sant Cugat, amb 4.165 (taxa d’atur 9.44%). Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 8 aturats (7,02%) i Rellinars amb 67 (16,38%).

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de 2.526 persones el mes d’abril, el que representa una baixada del 0,4% respecte del mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 635.721.

En el conjunt d’Espanya, la xifra d’aturats ha estat de 6.632 aturats menys, que situen la xifra de persones apuntades a l’atur en 4.744.235, -el 0,14% menys que durant al març.