Segons l’ OCDE,  Espanya és el segon país d’Europa on són necessaris el major nombre tràmits per crear una empresa.

 

El futur emprenedor compta amb l’espai per al local i el crèdit necessari. No obstant això, malgrat reunir les condicions fonamentals, no pot  obrir el comerç. L’obstacle: la joiosa paperassa.

Per reactivar l’Economia i acabar amb el problema, el Govern prepara la Llei d’Impuls de l’Activitat Econòmica en la qual inclou les llicències Express.

La normativa, que previsiblement entrarà en vigor al juny, segons fonts de la Secretaria d’Estat de Comerç, determinarà que l’emprendendor solament necessiti un informe tècnic al seu ajuntament realitzat per un arquitecte col·legiat i l’abonament de les taxes. D’aquesta manera s’eliminaran les llicències municipals d’inici i exercici de l’activitat comercial així com les autoritzacions per a obres menors de condicionament que no afectin a elements estructurals.

La mesura no tindrà caràcter universal i podran accedir a la simplificació de tràmits administratius aquells locals impulsats per pimes de fins a 300 metres quadrats. Tampoc els establiments relacionats amb l’hostaleria i segons, es detalla en l’avantprojecte, aquells que afecten a la salut, seguretat, medi ambient, patrimoni artístic i béns o prestacions de domini públic.

Per implementar la mesura, els ajuntaments podrien destinar els funcionaris que ara es dediquen a tramitar les llicències a inspeccionar que els locals compleixen les regles. La futura llei de comerços depèn de l’Estat central sense eclipsar competències autonòmiques ni municipals.

Gràcies a les llicències express, la liquidació de les taxes i altra paperassa es podran dur a terme en solament un dia i Comerç preveu que amb la liquidació de taxes es pugui realitzar l’obertura d’un negoci en menys de 15 dies, quan la mitjana anterior se situava en tres mesos i un any i mitjà.aquesta, segons l’OCDE.

 

Font i fotografia: notícia de  www.abc.es 23.03.2012