La Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, UDIAT Centre Diagnòstic, la Fundació Parc Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona han signat el conveni per a la constitució de l’Institut d’Investigació i Innovació Sanitària Parc Taulí (I3PT) que, sota aquesta fórmula, té la voluntat de sumar-se al mapa d’instituts d’investigació sanitària d’àmbit estatal acreditats pel prestigiós Instituto de Salud Carlos III i també als Centres de Recerca de Catalunya (CERCA).

Les entitats signants tenen una llarga trajectòria d’estreta col·laboració tant en matèria d’investigació i innovació – amb la interrelació de grups d’investigació i la posada en comú de nombroses idees i projectes-, com en matèria de docència de pregrau i de postgrau – la Fundació Parc Taulí és Institut Universitari de la UAB des de l’any 1998 i el Parc Taulí és Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB des del curs 2009-2010-.

En aquest moment, totes les parts han coincidit en la necessitat de posar més en valor el seu coneixement i de donar un nou impuls a la trajectòria de treball en comú, especialment a la investigació traslacional, quina finalitat és aconseguir que els descobriments de la investigació i la innovació repercuteixin en benefici dels pacients.

L’acreditació per part del Instituto de Salud Carlos III i el reconeixement com a centre CERCA, que són els principals organismes públics d’investigació que financien, gestionen i executen la investigació i la innovació  a nivell català i estatal, obriria noves portes de finançament i, en conseqüència, d’oportunitats de projecció i desenvolupament de la tasca investigadora i innovadora que es porta a terme al Parc Taulí i a la UAB.

L’I3PT està molt ben posicionat per aconseguir ambdós reconeixement, ja que parteix d’una base assistencial molt sòlida i compleix tots els estàndards requerits. Alguns d’aquests requeriments sobrepassen els necessaris, com el fet que cal que el 30% dels investigadors siguin professionals assistencials, mentre que al Parc Taulí aquest percentatge supera el 85%.

El Parc Taulí té, actualment, sis àrees de recerca (Càncer; Malalties Infeccioses, sida i sèpsia; Epidemiologia, millora assistencial i cronicitat; Dispositius mèdics, TIC i imatge; Neurociències i salut mental i Inflamació, immunologia i metabolisme) i una setena, la de malalties minoritàries, en procés de constitució amb 35 grups de recerca actius. Des de les diferents àrees es mantenen col·laboracions amb 93 entitats nacionals i 50 internacionals, i es participa en les principals xarxes i grups d’R+D+I del país.

En l’àmbit de la innovació, s’han obtingut 10 patents d’àmbit estatal i internacional, i hi ha altres 22 sol·licitades en tràmit. Entre les patents obtingudes hi ha un sistema digital per a biòpsia esterotàxica, la placa de correcció del pectus excavatum i el sistema d’il·luminació intel·ligent per a quiròfans, entre d’altres.  També es disposa de la propietat intel·lectual de diverses marques i productes registrats, com els prestigiosos productes RAIM, d’emmagatzematge,  gestió i visualització d’imatge mèdica digital. Tot plegat orientat i amb bones expectatives de generar un retorn amb la seva explotació, en benefici del Parc Taulí.

La gestió dels projectes d’investigació i d’innovació portats a terme des de l’I3PT serà responsabilitat de la Fundació Parc Taulí, mitjançant la seva oficina tècnica i estructura de gestió de la investigació i innovació. La Fundació Parc Taulí actuarà, també, com a oficina de transferència de resultats de la investigació i la innovació. L’I3PT compta, per desenvolupar les seves activitats, amb més de 2.000 metres quadrats de diferents àrees del Parc Taulí, en les quals es porten a terme tasques d’investigació i innovació.

Font: web UAB