El Mapa de l’Emprenedoria Social a Catalunya mostra una visió general actual –sotmesa canvis i evolució– dels agents que desenvolupen accions de suport als projectes d’emprenedoria social, en qualsevol de les seves fases –idea, creació o creixement– i en tots els àmbits territorials –des del local fins a l’internacional. Aquest mapa és una primera identificació de la diversitat d’entitats i institucions que promouen projectes d’emprenedoria social de manera puntual o continuada; es tracta d’una eina per continuar ampliant l’emprenedoria social a Catalunya. Una eina que es troba sota l’aixopluc d’@EmprenSocial, el Programa Marc promogut per la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya, que ha fet una aposta decidida per ampliar i enfortir l’emprenedoria social al conjunt de la societat catalana.

+ informació: web emprenedoria social