El 24 i 25 d’octubre MATGAS organitza la reunió de seguiment del projecte europeu, que comptarà amb la conferència “Pressurised SOFC hybrid systems: near term or long term solution?”, a càrrec del professor Aristide Fausto Massardo, degà de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat de Gènova i investigador associat de Rolls Royce.

El projecte SOFCOM pretén demostrar la viabilitat tècnica, l’eficàcia i els avantatges ambientals de les plantes CCHP (Combined Cooling, Heating and Power) basades en SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) alimentat per diferents tipologies de combustibles primaris biògens de producció local, i integrat també amb un procés per a la separació de CO2 provinent dels gasos d’escapament de l’ànode. Durant els tres anys que dura el projecte, s’abordaran diferents qüestions, comla integració de dissenys d’alta eficiència, l’impacte dels contaminants pressents al combustible i processament de les unitats d’operació de combustible, la neteja de gasos, així com el mòdul de captura de carboni.

SOFCOM compta amb un pressupost total de 6.219.613 €, dels quals 2.937.753 € són finançats per la Unió Europea. MATGAS està involucrat amb el projecte en el desenvolupament d’una tecnologia de captura/fixació i utilització del CO2. Concretament se centra en la combinació del creixement d’algues mitjançant la biofixació del CO2 amb el tractament d’aigües residuals per a l’eliminació de nutrients.

Fruit d’aquest treball s’han desenvolupat 3 tipus de fotobioreactors d’1, 16 i 200 litres respectivament. Els resultats obtinguts en el laboratori han estat validats a les depuradores d’aigua del riu Ripoll de Sabadell, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell. L’equip que hi ha participat anirà al novembre a Itàlia per tal de fer allà les proves de demostració.

El proper 24 i 25 d’octubre MATGAS acollirà la reunió de seguiment del projecte, que també inclourà una visita als laboratoris d’aquest centre. A més, comptarà amb la conferència “Pressurised SOFC hybrid systems: near term or long term solution?”, a càrrec del professor Aristide Fausto Massardo, degà de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat de Gènova i investigador associat de Rolls Royce en els últims 15 anys.

L’aplicació dels resultats d’aquest projecte al tractament d’aigües provocarà una millora de l’impacte ambiental del tractament d’aigües residuals a través de l’increment del rendiment de producció de biogàs a partir de fangs de depuradora, a més d’una producció elèctrica més eficient, a través de les cel·les de combustible, respecte els motors de cogeneració.

Més informació Web del projecte SOFCOM

Font: Web PRUAB