InfoJobs i ESADE presenten aquest estudi amb l’objectiu d’aportar coneixement útil sobre el Mercat laboral espanyol, documentant les diferents tendències, trets i oportunitats existents.

L’anàlisi es centra principalment en l’activitat al portal durant l’any 2013. Per entendre l‘evolució de les diferents tendències, es comparem les dades obtingudes al 2008 i 2012.

També s’han utilitzat dades externes per a determinats apartats de l’estudi. Les principals fonts oficials són: L’Agència Estadística de la Unió Europea (Eurostat), l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Adjuntem l’informe.

Font: web Slideshare.net