El 2010 es van editar més llibres electrònics i menys en paper que el 2009. El nombre de llibres editats a Espanya el 2010 va créixer un 3,9% en comparació amb l’any anterior, arribant als 114.459 títols, enfront dels 110.205 del 2009. Pel que fa als suports, el paper ha perdut un 1%, mentre que en altres suports s’han incrementat un 39,6%, destacant els llibres electrònics, que han crescut un 45,6%.

El 2010 es van editar més llibres electrònics i menys en paper que el 2009. El nombre de llibres editats a Espanya el 2010 va créixer un 3,9% en comparació amb l’any anterior, arribant als 114.459 títols, enfront dels 110.205 del 2009. Pel que fa als suports, el paper ha perdut un 1%, mentre que en altres suports s’han incrementat un 39,6%, destacant els llibres electrònics, que han crescut un 45,6%.

Malgrat aquest creixement del eReader, i que per Nadal es registrés un creixement del 200% en el nombre de lectors electrònics venuts, alguns informes apunten la necessitat de modificar alguns aspectes per aconseguir que aquest format s’assenti totalment entre els lectors , com és la reducció de l’IVA, del 18%, enfront del 4% dels de paper.

Aquestes dades, facilitades per la Panoràmica de l’edició espanyola de llibres, assenyala que en l’edició, la participació pública representa el 8% del total, un 3% menys que el 2009, mentre que l’edició privada ha crescut un 4,5% .

Per matèries, s’han produït increments en la creació literària (21,2%), ciència i tecnologia (17,7%), el llibre infantil i juvenil (5,5) i ciències socials i humanitats (1,4%). Per contra, s’han registrat descensos en llibres dedicats al temps lliure (13,1%) i llibres de text (11%).

El 94% dels llibres editats l’any passat estaven escrits en alguna de les llengües cooficials. El primer lloc l’ocupa el castellà (84,5), seguida pel català (10%), gallec (2,4%) i euskera (1,7%). Per comunitats autònomes, Madrid i Catalunya representen més de la meitat de la producció total, amb un 34,9% per a la primera i 26,8% per a la regió catalana.

Data d’elaboració: 11/05/2011
Font: notícia Channel Insider, 10/05/2011  
Fotografia de J. Melero: CC, 2.0 (by-sa)