Quan es tracta de vídeos Online, més usuaris i persones els veuen per períodes més llargs de temps. Així ho revela un nou informe desenvolupat per Yahoo! que posa de manifest que els espectadors no només consumeixen més contingut de vídeo, sinó que a més són més exigents quant a qualitat i en canvi, toleren i recolzen la publicitat i els anuncis integrats en els mateixos.

El vídeo Online segueix creixent i la seva evolució es dóna en tres fronts: els hàbits de consum de l’espectador, l’intercanvi de continguts en vídeo i el contingut del vídeo en si mateix “.

L’informe afegeix a més que “en comprendre aquests canvis, els venedors poden maximitzar la participació dels consumidors mitjançant la selecció de vídeos adequats d’acord a la seva estratègia de màrqueting”.

Algunes dades rellevants de l’informe assenyalen que:

* Les persones que veuen vídeos online han augmentat en 30 punts percentuals.

* Els clips curts són responsables del 75% de les visites a vídeos

* Hi ha un nombre menor d’espectadors que comparteixen clips de vídeo en comparació al 2009, però
qui el comparteixen, ho fan molt.

* El 50% dels televidents veuen els seus programes online.

* 60% més d’espectadors planeja buscar els seus programes preferits online.

* El contingut produït professionalment és el que mostra les majors taxes de participació

De fet, el contingut produït professionalment té una puntuació més alta pel que fa al nivell de record (45% vs 36%) i es consideren més rellevants per al patrocini d’anuncis (19% vs 15%). En canvi, la publicitat en el contingut generat per usuaris es percep com més molesta (47% vs 41%) i més intrusiva (40% vs 36%).

Les dades de comScore mostren que al maig es van visualitzar més de 5600 milions de vídeos online, sector liderat per Google / YouTube amb una mitjana de 311 minuts per espectador.

Per la seva banda, el temps que s’empra en visualitzar anuncis de vídeo arriba ja als 2.000 milions de minuts, representant gairebé el 13% del temps dedicat a veure clips de vídeo

Data d’elaboració: 04/07/2011
Font: noticia Puro marketing, 30/06/2011
Fotografia de Racum : CC,2.0 (by)