Els professionals del nostre país amb un major nivell d’estudis segueixen tenint més oportunitats d’ocupació i gaudeixen de millors salaris al llarg de la seva trajectòria, tot i la difícil conjuntura actual. A més, ocupen treballs amb menys precarietat laboral.

Les xifres de l’atur continuen creixent irrevocablement al nostre país, especialment entre els més joves, però la formació continua sent una de les millors armes per combatre la conjuntura i obrir-se camí en el mercat laboral. Malgrat la evolució tan negativa de les xifres d’ocupació a Espanya durant els últims anys, la taxa d’atur dels professionals amb estudis universitaris i de postgrau segueix sent sensiblement inferior a la de la població activa que té un menor nivell educatiu. En concret, la dels titulats universitaris és la meitat que en el conjunt de la societat i la dels que tenen estudis de postgrau és una tercera part de la taxa d’atur general. Fins i tot malgrat el negre panorama laboral de l’any passat, els nivells d’atur entre els professionals amb postgrau han baixat lleugerament en set comunitats autònomes, enfront del creixement de l’atur general a tot el país per la resta de la població activa.

La formació, per tant, segueix sent una bona inversió de futur. El mercat laboral viu en l’actualitat un fort estancament i ofereix poques oportunitats laborals a les noves promocions d’universitaris que acaben les seves titulacions de grau, però les dades oficials reflecteixen que com més gran és el nivell d’estudis dels professionals, més possibilitats hi continua havent de accedir a una ocupació, de desenvolupar un treball de major qualificació, de patir menys precarietat laboral i d’assolir una retribució més elevada.

És el que assenyalen les estadístiques oficials recollides en dos informes que analitzen des de fa anys la relació entre el nivell de qualificació dels professionals del nostre país i els seus nivells d’ocupació laboral, d’estabilitat en l’ocupació, el seu nivell de responsabilitat empresarial i la seva retribució.

El nivell d’inserció laboral i d’estabilitat en l’ocupació són majors a mesura que augmenta la preparació dels professionals, segons l’estudi L’ocupabilitat de la població qualificada, elaborat des de fa anys per EAE Business School, que serà presentat pròximament i al qual ha tingut accés E & E. “La competència en el mercat laboral és cada vegada més fort. Amb l’augment de la població que té accés a l’educació, s’incrementa la demanda de llocs de treball que requereixen aquest perfil. No obstant això, aquests llocs de treball no necessàriament creixen al mateix ritme, i per tant, cada vegada resulta més difícil per a les persones aconseguir una feina. És per això que un altre tipus d’habilitats adquirides mitjançant una educació més avançada i específica són cada vegada més valorades i permeten diferenciar de la resta “, assenyalen els autors de l’estudi, Joan Aitor Llac, professor i director del Strategic Research Center d’EAE Business School i Ignacio García, docent i investigador d’aquest centre.

Tant és així, que en un escenari de destrucció d’ocupació neta, en algunes comunitats autònomes del nostre país, l’atur entre els professionals amb estudis de postgrau s’ha reduït durant l’últim any. Es tracta d’Aragó, Castella i Lleó, Galícia, la Rioja, la Comunitat de Madrid, Múrcia i Navarra. En aquest període, per contra, la taxa d’atur a tot el país per al conjunt de la població activa va créixer un 13%.

temporalitat
La qualificació dels treballadors també té un reflex en el seu nivell d’ocupació temporal, en la durada dels seus contractes i en l’anomenat subocupació. Els professionals amb estudis de postgrau tenen menys temporalitat: el 16% dels postgraduats, enfront del 18% dels universitaris i el 21% del total; també pateixen en menor mesura la subocupacióaquells llocs en què es treballa menys hores de les que el professional estaria disposat a fer-ho-: el 5% dels que tenen un postgrau, pel 7% de titulats universitaris i el 11% de la població activa.

Aquestes diferències s’aprecien més si es té en compte la durada dels contractes. Gairebé les tres quartes parts dels temporals que tenen una titulació de postgrau signen contractes de curta durada, però aquesta proporció és de gairebé el 88% entre els graduats universitaris i del 93% en el total de la població activa.

Les claus: treball i salari

1.Els titulats universitaris amb màster pot arribar a una retribució un 59% superior que un de Formació Professional.

2.Els majors de 50 anys amb estudis de postgrau superen un sou mitjà de 80.000 euros anuals.

3.El nivell d’atur entre els qui tenen un màster va ser del 7,6% el 2011.

4.Els salaris dels joves amb postgrau s’acosten als 29.000 euros bruts a l’any i els dels universitaris són de 25.000.


Font: notícia de expansión.com 17/02/2012

Fotografia de InlinguaManchester CC,2.0 by-nc-sa)