Com a resultat de la intensificació creixent de la globalització de les economies arreu del  món, i també de la importància de compensar els dèficits comercials elevats a escala nacional, la implicació en l’activitat internacional de les empreses és particularment rellevant tant en termes de millorar la prosperitat nacional com per incrementar l’avantatge competitiva de  les mateixes companyies a escala individual.

 En el cas de les petites i mitjanes empreses, l’activitat exportadora té una gran importància per afavorir la seva supervivència, creixement i viabilitat a llarg termini, atès que aquesta modalitat d’activitat a l’exterior representa una immobilització més reduïda de recursos per comparació a altres formes o modes d’entrada i penetració en els mercats exteriors, com les empreses conjuntes internacionals o el desplaçament de capacitats productives a l’exterior.  Adjunt trobareu el document d’aquesta càpsula.