L’Hotel Campus de la UAB ha acollit, aquest 8 d’abril, la jornada “B30. Un territori competitiu. Factors per al seu desenvolupament”, sobre les oportunitats de creixement en R+D de la zona. 

L’àmbit de la B30, l’entorn geogràfic on se situa la UAB, és un dels principals motors econòmics de Catalunya, beneficiat per la seva situació en ple corredor mediterrani, per les infraestructures de transport i per la intensa activitat econòmica que s’hi desenvolupa. La jornada ha tractat sobre les possibilitats d’aquesta àrea pel que fa al creixement empresarial a partir de tres elements clau: una mobilitat àgil de mercaderies i persones, la innovació com a eix prioritari de l’economia i l’enfortiment de la indústria. 

La inauguració de la jornada, ha comptat amb les intervencions de Ferran Sancho, rector de la UAB; Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat; Josep Monràs, president de l’Associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet del Vallès; i Carme Carmona, alcaldessa de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

El rector de la UAB ha refermat el compromís de la institució amb l’àmbit B30 i ha recordat que una de les missions de la universitat és precissament la transformació del coneixement en valor social i econòmic. “La tasca de la Universitat és estèril sense un ecosistema, i B30 aplega el territori per generar les condicions idònies per al creixement sostenible i integrador”, ha afirmat. L’alcadessa de Cerdanyola del Vallès ha destacat el teixit acadèmic i empresarial de la ciutat, qualificant-la com a un “clúster de referència en ciència i innovació”. El president de l’associació Àmbit B30 i alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha recordat, amb dades, els trets més importants de l’associació: 23 municipis, 54 organitzacions, 3 comarques, 30.000 empreses i més d’un milió d’habitants, tot representant el 17% del PIB de Catalunya. El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Santi Vila, ha donat pas a les taules rodones després de subratllar la feina de l’associació i la seva importància per al conjunt de Catalunya, tot comparant l’Àmbit B30 amb la Gran Via de Barcelona: “una via que ressol qüestions de mobilitat, però també socials i econòmiques.” 

Al llarg del matí, els assistents han participat en les taules rodones “La gestió del territori, un factor de competitivitat de la B30” i “La indústria avançada. Els reptes per a la innovació a la B30”. La jornada ha conclós amb les intervencions de Josep Monràs; el vicerector de Relacions Institucionals i Territori de la UAB, Manel Sabés; el conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig; i l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa.

Més InformacióB30. Un territori competitiu. Factors per al seu desenvolupament

Font: web de la UAB