El regidor d’Ocupació, Javier Montes, va visitar l’empresa Akewuele pertanyent al Grup Maculart, dins una roda de visites a diferents empreses i entitats de Cerdanyola,  amb el propòsit de conèixer de primera mà la realitat empresarial del municipi,  així com enfortir la relació entre el teixit empresarial i l’administració local.

El regidor d’Ocupació, Javier Montes, va visitar l’empresa Akewuele pertanyent al Grup Maculart, dins una roda de visites a diferents empreses i entitats de Cerdanyola,  amb el propòsit de conèixer de primera mà la realitat empresarial del municipi,  així com enfortir la relació entre el teixit empresarial i l’administració local.

El gerent del grup Maculart, Albert Majós, va destacar la importància d’innovar i establir llaços de cooperació entre empreses i entitats del territori com un mecanisme de sortir de la crisi i de projectar les empreses cap a nous mercats. Segons Majós, la realitat actual obliga als empresaris a establir xarxes de cooperació entre proveïdors, clients, distribuïdors, agents tecnològics, amb el propòsit de crear noves formes de desenvolupament empresarial fonamentades en models cooperatius que possibilitin la generació de noves idees empresarials i l’obertura a nous mercats.

Javier Montes va destacar la importància de la innovació com a eina per millorar la competitivitat i la necessitat d’establir vincles entre les empreses i el territori com a eina imprescindible de desenvolupament local.