La necessitat de contractes emocionals en les empreses és una realitat. Contes, metàfores, relats o pel·lícules per treballar el concepte de lideratge. Jaume Soler i Maria Mercè Conangla, creadors de la Fundació ÀMBIT-Institut per al Creixement Personal de Barcelona, ​​són psicòlegs, escriptors i autors del nou concepte de “ecologia emocional”. Tots dos han escrit conjuntament deu llibres desenvolupant aquest plantejament i van ser els convidats de luxe a la última reunió de directores de Recursos Humanes organitzada a Barcelona per Psicosoft.


La necessitat de contractes emocionals en les empreses és una realitat. Contes, metàfores, relats o pel·lícules per treballar el concepte de lideratge. Jaume Soler i Maria Mercè Conangla, creadors de la Fundació ÀMBIT-Institut per al Creixement Personal de Barcelona, ​​són psicòlegs, escriptors i autors del nou concepte de “ecologia emocional”. Tots dos han escrit conjuntament deu llibres desenvolupant aquest plantejament i van ser els convidats de luxe a la última reunió de directores de Recursos Humanes organitzada a Barcelona per Psicosoft.

El líder ha de ser una persona humil i no creure que ho sap tot, sinó que pot aprendre i construir gràcies als altres. Al costat dels contractes legals en les empreses, “haurien d’existir els contractes emocionals”, assenyala Soler. Aquest primer punt del segell de Qualitat Emocional busca evitar allò tan habitual en les empreses de “cos present, ment absent”. El segon punt en aquest certificat és ser conscient que dirigir significa transformar, seguit de cert grau de creativitat. És a dir, tal com els autors recorden, “qui és capaç de veure l’invisible és capaç d’aconseguir l’impossible”. Finalment, aquest segell treballa la gestió de la responsabilitat. Així mateix, en aquest concepte d’ecologia emocional es gestiona la responsabilitat de tal manera que ens porti a invertir en tres nivells: el creixement personal, la vinculació amb els altres i l’ajuda per millorar el món.

Amb tot això, guanyen tant empresa com a treballador. Per Mónica del Castell, de Medichem, un col.laborador emocionalment ecològic ofereix una “capacitat de crítica constructiva (fonamental per ajudar a millorar les empreses), amb iniciativa, esperit positiu i amb intel·ligència emocional”, però, tot i aquests avantatges, per a la directora de RRHH “no es podrà desenvolupar aquestes capacitats si es troba amb un entorn insensible a les mateixes¨. 

Data d’elaboració: 20/05/2011
Font: Equipos y Talento.com, maig 2011.
Fotografia de
Skennel: CC,2.0 (by)