Copiar una idea de negoci d’èxit és un camí vàlid per a una start-up, però només si aposta per optimitzar-la i adequar-la al seu entorn.
En l’àmbit empresarial, copiar no té res de negatiu. La qüestió és saber fer-ho bé. Anar molt més enllà del simple calc. Adequar la idea de negoci d’èxit a l’entorn social, geogràfic i de mercat que és propi. Adaptar-la a les demandes i característiques del teu client o usuari. Optimitzar la seva implementació. I esforçar-se en buscar-hi vies de millora. Copiar, sí, però sense quedar-se en el copy and paste.
A les empreses start-up que copien o adapten un model de negoci d’èxit se les coneix com a copycat. Agafen una idea que està arrasant en un mercat geogràfic o sectorial diferent, i la implementen al seu entorn. “Un projecte copycat pot ser tan vàlid com un altre d’altament innovador que parteixi de zero”, explica l’emprenedor Xavier Verdaguer, CEO d’Innovalley i amb experiència en nombrosos projectes que s’inscriuen en aquests dos “bàndols”.

Són nombrosos els exemples de copycat que triomfen, i que fins i tot superen a l’original. Privalia, per exemple, que inspirant-se en models de clubs de compra privats ja existents com Vente Privee avui factura 400 milions d’euros. Negocis de fama mundial tampoc han inventat la roda. Ni Facebook va ser la primera xarxa social, ni Ipad la primera tablet. La clau de Zuckerberg o de Jobs “no va ser l’originalitat, sinó la implementació i el grau de coneixement del que volien els usuaris”, afirma Verdaguer.

Més i millor
Escollim un parell de casos d’entre les moltes empreses start-up amb base a Catalunya que segueixen aquest patró de copycat. Per una banda, Wonference, una plataforma online d’organització de congressos i jornades. Un territori que ja semblava ben cobert per plataformes com Eventbrite. Aquestes, però, se centren tan sols en una part del procés, les inscripcions. Per completar la resta calien altres eines externes “Nosaltres oferim una solució global que integri totes les eines necessàries per a l’organització d’un esdeveniment”, destaca Francesc Balagué, cofundador de Wonference.

“Emprendre un projecte en un àmbit on hi ha jugadors tant reconeguts és complicat”, reconeix Balagué. Però els responsables de Wonference van veure l’oportunitat: hi havia espai per a un producte que integrés totes les necessitats dels promotors. Wonference uneix la gestió de les inscripcions, una web professional, la generació de certificats, enquestes de satisfacció i una xarxa social de networking, entre d’altres. De moment, universitats catalanes, del País Basc o d’Estats Units ja han comprat la idea.

Sense por a Skype i Whatsapp
Yuilop, l’altre exemple, és una empresa nascuda l’any 2011 amb seu social a Barcelona, i inspirada en el concepte de comunicació gratuïta i universal. Es desenvolupa en paral·lel al triomf d’aplicacions com Skype o Whatsapp, firmes que dominen el sector i que ja tenen alternatives existents al mercat com Line o Viber. Com obrir-se pas entre aquesta saturació? Oferint quelcom més. “L’oportunitat de mercat era, i segueix sent, portar la comunicació gratuïta a un altre nivell” explica Alexandre Sanmartin, Head of Growth & Monetization de Yuilop.

Whatsapp només permet fer xat. Viber i Line hi sumen trucades gratis però només entre usuaris que tenen la mateixa app. Yuilop, en canvi, permet trucar i enviar SMS a contactes que no tinguin l’aplicació instal·lada. Amb Yuilop, a més, es pot trucar a tot tipus de mòbils, siguin smartphones o no, i també a línies fixes. De nou, el valor del fet diferencial. Avui en dia, aquesta aplicació gratuïta està disponible en un centenar de països, i compta amb més de 5 milions d’usuaris actius.

Font: web viaempresa